VI TILBYR

I vår Nettbutikk selger vi storsekker (ca ca 700L/0,70m3) med singel, hvit marmor, pukk, sand, steinstøv, jord og bark. Disse sekkene kjører vi ut med kranbil. Dere kan og komme med henger og hente her i Strandgata, vi har og små sekker på ca.25kg med alle fraksjoner på lager. Vi kan levere løsmasser ut til Dere med tippbil eller med grabb. Kan og hente inn gravemasser med grabbilen vår. Bare å ringe. Tomsekker(storsekker) kan Dere og kjøpe her ( kr 150,- pr sekk), fyll dei opp med gravemasse, vi henter dei inn med vår kranbil.

 

0-2mm Lekekasse sand

0-5mm Steinstøv/settesand

0-6mm Natur støypesand

0-16mm Veigrus

0-22mm Bærelagsgrus

8-16mm Hagesingel

8-16mm Hvit marmor singel.

Bark (granbark)

Solla jord.

Kulestein (60-90mm)

Kulestein (100-200mm)

16-22mm Dreneringspukk, fundamenterings pukk

Nyhet ! PRYDBARK (fin hakket granbark)

KLASSE II underlags DUK, ruller på 10m2

Har og singel og sand i ca. 25 kg poser som Dere kan laste bak i Deres bil.